پارە بۆنی نییە!

سیستەمی سەرمایەداری یانی سیستەمی کاری بە کرێ و کەڵەکەکردنی زیاتری زێدەبایی بە هەموو ئەو ڕێگایانەی کە هەرخۆی  شەرعیەتی یاساییشیان بۆ دەدۆزێتەوە.